Ładuję stronę - proszę czekać

KLAUZULA POUFNOŚCI


Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać dane prawnie chronione. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych i nie ujawniać ich osobom do tego nie uprawnionym. 
Jeżeli nie jesteś prawidłowym adresatem prosimy niezwłocznie powiadomić o tym nadawcę poprzez odesłanie odpowiedzi zwrotnej, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek formie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest RUBICELLO Marek Przewoźnik, ul. Rynek 13, 39-230 Brzostek.
Twoje dane przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą kiedy:
-    związane to jest z realizacją umowy zawartej z Tobą lub czynnościami poprzedzającymi jej zawarcie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
-    jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
-    wynika to z naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym obrona i dochodzenie roszczeń(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
-    wyraziłeś na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.rubicello.eu.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne. Jeśli jednak masz jakieś uwagi, pytania dotyczące przyjętych przez nas procedur lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw prosimy o kontakt:
drogą korespondencyjną na adres naszej siedziby,
drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rubicello.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.rubicello.eu/pl/kontakt/,
telefonicznie pod numerem 14 683 27 13 lub 506 053 876.